събота, юли 29, 2006

“ФеърПлей Пропъртис” купи хотел в Банско

„ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ (FPP) сключи предварителен договор за придобиване в завършен вид на четиризвезден хотел в град Банско от досегашният му собственик "Иван Рилски Пропъртис" ООД. Предстои днес да бъде учредено и правото на строеж.Хотелът е с обща застроена площ 8887,07 кв. м, разположени на 6 нива на и над терена и 4350,38 кв. м, разположени на три нива под терена. Той е част от комплекса "Св. Иван Рилски, SPA & Апартаменти" на „ФеърПлей Интернешънъл" АД, в който ще има и четири сгради с общо 162 апартамента предназначени за продажба. След завършването му хотелът ще остане собственост на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ и ще бъде отдаден под наем на специализирана в управлението на хотели фирма. Общият размер на инвестицията в луксозния хотел ще е 14 млн. лева. Краен срок за завършването му е 30 март 2007 г."Сделката за придобиване на хотела е част от планираните инвестиции на дружеството за 2006г., за която Съветът на директорите беше овластен от Общото събрание на акционерите на 6-и юни тази година. С едновременното притежание на имоти в морски и в планински курорти, освен намаляването на риска по чисто географски признак, ще се постигне и взаимно допълване на доходоносните месеци от управлението на придобитите имоти до практически всички календарни месеци от годината" каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.На 19 юли тази година беше вписано увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ до 25.350 млн. лв. Ден след това беше взето решение за ново увеличение до 50.700 млн. лева. Сделката за закупуването на хотела "Св.Иван Рилски" е част от инвестиционната програма на дружеството със специална инвестиционна цел за тази година.

Източник: В-к "Монитор"