сряда, август 09, 2006

Адванс Терафонд вече притежава 120 хил. дка земеделска земя

Адванс Терафонд АДСИЦ е придобило
120 хил. дка земеделска земя към шестмесечието, а до края на годината
дружеството планира да притежава 200 хил. дка, съобщиха от фонда за Investor.bg.


 

Около 90% от закупената земя се
намира основно в 3 от 6-те района на планиране – Североизточен, Северен
Централен и Северозападен, в 19 от 28-те области в България.

 Средната големина на един парцел е
над 11 дка, а средната цена за един декар е 185 лв. с включените разходи.

 


От началото на 2006 г. Адванс
Терафонд АДСИЦ е вложило 12,964 млн. лв. за закупуване на инвестиционни имоти
в страната, като е закупен и поземлен имот, който предстои да
влезе в регулация в с. Герман, обл. София (категория 4 и с площ от 5,049 дка).
Стойността на този имот надвишава 4,2% от стойността на
секюритизираните активи.

 


Общата стойност на активите на
дружеството към 30 юни е 24,668 млн. лв., а паричните средства са в размер на
7,694 млн. лв., в това число 7,469 млн. лв. по репо сделки и 8000 лв. по
безсрочни депозити.

 


По време на днешната борсова сесия
бяха изтъргувани 3980 броя от книжата на Адванс Терафонд на нива от 1,28 до 1,30
лв. за брой.


Източник:
http://imoti.investor.bg