сряда, август 09, 2006

С 30% са нараснали инвестициите в имоти в Европа за полугодието

Обемът на инвестициите в сектора на
недвижимите имоти в Европа е нараснал с 30% през първата половина на 2006 г.
сравнено със същия период на 2005 г., сочат резултатите от проучване на Jones
Lang Lasalle.


Общите инвестиции в сектора са
достигнали рекордна стойност от 95 млрд. евро. За сравнение, те са възлизали на
156 млрд. евро за цялата 2005 г.


Най-голям ръст е отбелязал
хотелиерският сектор, като инвестициите в него са достигнали дял от 12% от общия
обем през периода спрямо 3% преди година.


Най-голям дял в общите направени
инвестиции в Европа има Великобритания с 36%.


"Повишеното търсене от страна на
инвеститорите и няколко много големи сделки бяха причината директните инвестиции
в сектора в Европа да отбележат нови рекордни стойности“, коментира Тони Хорел,
изпълнителен директор на European Capital Markets, подразделение на Jones Lang
Lasalle. „Обемът на инвестициите през първата половина на 2006 г. превиши
годишните стойности, отбелязани в периода между 2000 и 2003 г.“, добавя той.


По думите му Германия е привлякла
най-много международни инвестиции, изпреварвайки Франция и Великобритания, като
е заела и второ място по абсолютен дял в общите инвестиции.


Очакваме големият инвеститорски
интерес да се запази и през втората половина на годината, като обемът на
инвестициите до края на годината може да достигне 180 или 200 млрд. евро“,
допълва Хорел.Източник: imoti.investor.bg