сряда, август 09, 2006

Застой на ГПР по ипотечни кредити през юли отбелязва Индекс МОИТЕ ПАРИ

През юли наблюдаваната тенденция може да се определи по-скоро като застой или
връщане на стойността към тази от месец май. Актуалната стойност за месец юли е
8.06%, която e с 2 базисни пункта по-ниска спрямо предходния месец.


Видно е, че промяната е незначителна, и въпреки че е в посока към намаление,
това не се отразява съществено върху ситуацията на пазара на ипотечни кредити.
За трети пореден месец една от банките включена в индекса регистрира най-нисък
размер на ГПР по своите най-добри оферти. Характерно за тази банка е не само
най-ниският размер на ГПР спрямо всички останали банки от индекса, но и спадане
на показателя с 0.10 процентни пункта (от 7.13% през юни до 7.03% сега). Причина
за това е, че по най-добрата оферта на банката няма годишна такса за управление
на кредита.


Останалите банки включени в индекса не отчитат промени по условията на
най-добрите си оферти, респ. ГПР по тях остава непроменен. Двете банки
регистриращи понижение на своите ГПР, в същото време регистрират и леко свиване
на пазарните си дялове в този сектор на кредитирането. Така те сумарно вече
заемат 29.92% от пазара, при 31.50% през юни. Това до известна степен
неутрализира понижението в ГПР по най-добрите им оферти, и като цяло ефектът
върху общото понижение на индекса е незначително. В резултат на това, че тези
две банки продължават да формират почти 1/3 от пазара, индексът успява все пак
да отбележи спад предвид цитираното свиване на пазарните им дялове.По отношение на максималните стойности на ГПР по най-добрите оферти, състоянието
остава непроменено от декември 2005 г.. Така горната граница на ГПР трайно се
определя от офертите на една банка и размерът му е 11.20%.

Макар и незначителен, спадът в стойността на Индекс МОИТЕ ПАРИ подкрепя
формираната тенденция на понижение. Така от началото на изчисляване на индекса,
стойността му намалява с 3.04 процентни пункта или с 27.39%.

Повече информация за Индекс МОИТЕ ПАРИ на ГПР по ипотечни кредити можете да
получите на www.moitepari.bg. На сайта
МОИТЕ ПАРИ можете да се запознаете и с ГПР по потребителски кредити и
автокредити, както и с детайлното им сравнение.


 

Иван Стойков

анализатор потребителски финанси

„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител

www.moitepari.bg